Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2021-30.06.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 41 537 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2020-30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 46 556 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2019-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 42 655 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 1.1.2019-15.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 30 006 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 01.07.2020-20.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 102 560 € Fa search plus
  UNIFIL - mierová misia Libanon 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 30 530 € Fa search plus
  U.N. Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 1.4-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 36 020 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (prvá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 156 937 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 21 547 € Fa search plus
  Riadny rozpočet OBSE - 2. splátka na r. 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2021 116 818 € Fa search plus
  Riadny rozpočet OBSE - 2. splátka na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2020 104 979 € Fa search plus
  Riadny rozpočet OBSE - 1. splátka na r. 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2021 104 913 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 2 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €