Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2020 18 283 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2019 8 396 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2018 8 063 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2016 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2016 9 195 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2015 9 528 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2014 8 970 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2013 6 070 € Fa search plus
  Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 Ministerstvo financií SR Medzinárodná investičná banka (IIB) 2020 856 950 € Fa search plus
  Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 Ministerstvo financií SR Medzinárodná investičná banka (IIB) 2021 1 285 570 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2016 80 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2013 70 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2017 80 000 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 45 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €