Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNISFA 16.11.2020-15.05.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 16 352 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK 01.07.2020-30.06.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 4 538 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 4 611 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 01.07.2020-20.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 102 560 € Fa search plus
  Príspevok do riadneho rozpočtu Rady Európy na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2020 487 157 € Fa search plus
  Príspevok OECD Rozvojové centrum Part II_2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OECD Rozvojové centrum 2020 24 374 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2020 150 568 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2020 100 000 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2021 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2020 20 725 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2020 3 742 € Fa search plus
  Príspevok MZ SR do WHO 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2020 501 249 € Fa search plus
  Úhrada príspevku do rozpočtu OBSE - 2020 rôzne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2020 25 900 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 5 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €