Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UNESCO
Kód impl. subjekt Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Popis projektu Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Platba do Fondu svetového nehmortného dedičstva rozpočtu na r. 2020

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 2 880 € 2 880 €
Spolu 2 880 € 2 880 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020 2 880 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región