Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt WHO
Kód impl. subjekt Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov
Popis projektu Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.04.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 200 000 € 200 000 €
Spolu 200 000 € 200 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu 200 000 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región