Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do UN Women 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN Women
Kód impl. subjekt Orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien
Popis projektu Príspevok do UN Women 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UN WOMEN zameraný na podporu rodovej rovnosti a práv žien v roku 2019

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 50 000 € 50 000 €
Spolu 50 000 € 50 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do UN Women 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do UN Women 2019 50 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región