Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

MINUSMA mierová operácie OSN v Mali (01.01.2022 - 30.06.2022)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt United Nations
Kód impl. subjekt Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN
Popis projektu MINUSMA mierová operácie OSN v Mali (01.01.2022 - 30.06.2022)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.07.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do MINUSMA (Mierová operácia v Mali) na 01.01.2022 - 30.06.2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 76 271 € 76 271 €
Spolu 76 271 € 76 271 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu MINUSMA mierová operácie OSN v Mali (01.01.2022 - 30.06.2022) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
MINUSMA mierová operácie OSN v Mali (01.01.2022 - 30.06.2022) 76 271 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región