Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt Council of Europe
Kód impl. subjekt Rada Európy
Popis projektu Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2020
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do Rozvojovej banky Rady Európy na rok 2020

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 089 € 1 089 €
Spolu 1 089 € 1 089 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2020 1 089 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región