Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady MZVEZ SR na rozvojovú spoluprácu 2021

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministry of Environment of the Slovak Republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Administratívne náklady MŽP SR spojené s realizáciou rozvojovej spolupráce v roku 2021.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 17 500 € 17 500 €
Spolu 17 500 € 17 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady MZVEZ SR na rozvojovú spoluprácu 2021 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady MZVEZ SR na rozvojovú spoluprácu 2021 17 500 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región