Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Študijný pobyt zamestnancov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky

Študijný pobyt zamestnancov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.03.2014
Dátum ukončenia záväzku 07.06.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Oblasť medziparlamentnej spolupráce pri preberaní poznatkov z práce Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky; problematika skvalitňovania a zefektívňovania služieb poskytovaných kanceláriou parlamentu, najmä parlamentného výskumu a práce legislatívneho odboru; zvyšovanie miery transparentnosti zákonodarného procesu.

Predmetná študijná návšteva nadväzovala na májovú návštevu vedúcej Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii NR SR a jej snahu skvalitniť a zefektívniť fungovanie expertných služieb v parlamente Albánskej republiky a zaškoliť kľúčových pracovníkov uvedených útvarov.

Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR má dlhoročné skúsenosti s organizovaním stáží pre pracovníkov kancelárií parlamentov z krajín zo západného Balkánu, ktoré prebiehali v spolupráci s NDI v rámci programu Western Balkan Legislative Strenthening Initiative.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 2 583 € 2 583 €
Spolu 2 583 € 2 583 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študijný pobyt zamestnancov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študijný pobyt zamestnancov Kancelárie parlamentu Albánskej republiky p. Albany Shtylla v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky 2 583 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región