Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • „Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii

„Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Vietnam
Impl. subjekt Národn jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (NJBPNM ÚHCP P
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.03.2014
Dátum ukončenia záväzku 28.04.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Útvar Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (NJBPNM ÚHCP P PZ) realizoval v rámci Programu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem aktivitu „Seminár - odovzdávanie najlepších skúseností z integrácie a reforiem v oblasti boja proti nelegálnej migrácii, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi“ a to formou návštevy partnerského útvaru vo Vietnamskej socialistickej republike.

Cieľom seminára vo Vietname bolo uskutočniť aktivitu v rámci programu CETIR - Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem a to formou 2 dňového seminára pre vietnamský imigračný úrad zaoberajúci sa problematikou organizovanej nelegálnej migrácie. Seminár zabezpečili po organizačnej a obsahovej stránke 2 pracovníci NJBPNM ÚHCP P PZ a pracovník OCP ÚHCP P PZ v spolupráci s konzulom SR v Hanoji p. Havaši.

Počas seminára predstavili zástupcovia NJBPNM legislatívu EÚ na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, medzinárodné mechanizmy, ktoré zabezpečia účinnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 964 € 4 964 €
Spolu 4 964 € 4 964 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Ľudské práva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu „Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
„Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii 4 964 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región