Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva - výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bielorusko
Impl. subjekt Múzeum SNP Banská Bystrica
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 12.03.2015
Dátum ukončenia záväzku 28.03.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Bielorusko v súčasnosti prijíma program rozvoja kultúry na r. 2015-20 a jeho súčasťou je aj plánovaná digitalizácia múzeí. Doterajšie kontakty, ktoré realizovalo múzeum SNP v Banskej Bystrici, vytvárajú predpoklad, že na bieloruskom programe sa budeme môcť v nastavajúcom období prezentovať v úlohe expertov s možným komerčným rozmerom pripravovanej digitalizácie v Bielorusku prostredníctvom slovenských firiem.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 4 042 € 4 042 €
Spolu 4 042 € 4 042 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva - výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva - výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok 4 042 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región