Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Študinjá návšteva - sledovanie a hodnotenie EU fondov

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt CKO, MF SR, MPSVR SR, MDVRR SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MH SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.06.2015
Dátum ukončenia záväzku 26.09.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Slovenské skúsenosti so zriaďovaním systému sledovania a hodnotenia, samotným procesom sledovania a hodnotenia predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ a prechodom z jedného systému do druhého, môžu pomôcť Srbsku v ďalšej práci. Tieto skúsenosti budú odovzdané ako zamestnancom SEIO, tak aj ostatným príslušným inštitúciám Vlády Srbskej republiky, zapojeným do sledovania a hodnotenia fondov EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 3 153 € 3 153 €
Spolu 3 153 € 3 153 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študinjá návšteva - sledovanie a hodnotenie EU fondov voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študinjá návšteva - sledovanie a hodnotenie EU fondov 3 153 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región