Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Albania, AL
  Zemepisná dĺžka 20.0
  Zemepisná šírka 41.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.02.2020
Dátum ukončenia záväzku 10.02.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom študijnej návštevy bolo poskytnutie súhrnného pohľadu na systém riadenia štátneho dlhu a zabezpečovania dennej likvidity štátneho rozpočtu, predstavenie základných činností a úloh ARDAL v tomto procese,  a ďalej tiež oboznámenie delegácie s manažmentom emisií štátnych cenných papierov, zhodnocovaním a správou dočasne voľných zdrojov, princípmi fungovania systému Štátnej pokladnice, používanými IT systémami v tomto procese, vrátane praktických ukážok spojených s návštevou pracoviska Dealing room.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 1 130 € 1 130 €
Spolu 1 130 € 1 130 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska 1 130 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región