Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem - Moldavsko

Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem - Moldavsko

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Center of Excellence in Finance (CEF)
Kód impl. subjekt Centrum excelentnosti v oblasti financií
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.01.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je posilniť spôsobilosť moldavských rozpočtárov v zohľadňovaní štrukturálnych reforiem v národnom rozpočte verejnej správy.

Projekt sa sústredí na implementáciu nasledovných výstupov:

- Zlepšenie analytických, odborných a manažérskych kapacít až pre 50 zástupcov ministerstiev a Ministerstva financií Moldavska na posilnenie ich schopností správne vypočítať fiškálne náklady štrukturálnych opatrení a uviesť tieto výdavky v pripravovanom rozpočte;
- Zdieľanie poznatkov a skúseností slovenského Ministerstva financií a/alebo z ostatných slovenských ministerstiev v prospech štátnych úradníkov Moldavska;
- Zdieľanie know-how a výmenu skúseností zástupcov ministerstiev a MF Moldavska s partnermi na západnom Balkáne a v Turecku.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 94 954 € 94 954 €
Spolu 94 954 € 94 954 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem - Moldavsko voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem - Moldavsko 94 954 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región