Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva kubánskej delegácie

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Kuba
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Cuba, CU
  Zemepisná dĺžka -79.5
  Zemepisná šírka 22.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.09.2016
Dátum ukončenia záväzku 20.09.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štúdijná návšteva predstaviteľov kubánskeho Ministerstva medzinárodného obchodu a zahraničných investícií a Ministerstva hospodárstva a plánovania, realizovaná v rámci programu EÚ/Kuba. Kubánskej delegácii boli odprezentované problematiky daňovo-odvodového systému, znižovania rizík medzinárodných obchodov a riadenia verejného dlhu a likvidity.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 1 690 € 1 690 €
Spolu 1 690 € 1 690 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva kubánskej delegácie voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva kubánskej delegácie 1 690 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región