Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.03.2017
Dátum ukončenia záväzku 23.03.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Admnistratívne náklady spojené so zasadnutím Rady expertov OSN pre medzinárodné zdaňovanie zamerané na aspekty transférového oceňovania v ťažobnom priemysle, 21.-23.3.2017, Amsterdam, Holandsko. Príprava pracovného návrhu UN Policy Guidance Note.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 1 011 € 1 011 €
Spolu 1 011 € 1 011 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania 1 011 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región