Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.06.2017
Dátum ukončenia záväzku 16.06.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

SR pristúpilo k Addis Tax Initiative koncom roka 2015. Cieľom konferencie International Tax Compact / Addis Tax Initiative (14.-16.6.2017, Berlín, Nemecko),  bolo vytvoriť priestor pre členov ATI ale aj externých partnerov, a poskytnúť im možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch, výzvach a prístupoch v napĺňaní agendy ATI a celkovo o riešení daňových otázok z pohľadu rozvojových krajín. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 1 182 € 1 182 €
Spolu 1 182 € 1 182 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii 1 182 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región