Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti

Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 29.05.2018
Dátum ukončenia záväzku 01.06.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom konferencie konanej v Štokholme bolo prispieť k posilneniu daňových správ prostredníctvom zdieľania znalostí a skúseností donorských a partnerských (rozvojových) krajín. Popri konferencii sa zároveň uskutočnilo stretnutie koordinátorov Addis Tax Initiative, zamerané na diskusiu k stanoveniu indikátorov pre meranie posunu v reformách v oblasti mobilizácie domácich zdrojov a v činnosti ATI konzultačných skupín.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 4 298 € 4 298 €
Spolu 4 298 € 4 298 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti 4 298 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región