Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.04.2019
Dátum ukončenia záväzku 10.04.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Medzinárodný network rozvojových organizácií Learn4Dev spája bilaterálnych a multilaterálnych donorov a je zameraný na vzájomné zdieľanie skúseností a vytváranie spoločných projektov na zlepšovanie ODA. MF SR od júna 2018 plní funkciu spolupredsedu tejto platformy. Zasadnutie sa zameralo na obsahovú a organizačnú prípravu výročného stretnutia Lear4Dev a diskusiu k budúcemu fungovaniu expertných skupín networku.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 650 € 650 €
Spolu 650 € 650 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 650 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región