Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce

Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 20.08.2019
Dátum ukončenia záväzku 21.08.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom stretnutia so zástupcami KfW bolo oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou a fungovaním KfW a prediskutovať skúsenosti s hodnotením Pillar Assessment EÚ s cieľom účinne nastaviť procesy EXIMBANKY SR pred absolvovaním tohto hodnotenia. Diskusia sa venovala aj možným oblastiam spolupráce a spoločným projektom a investíciám v rozvojových krajinách.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 4 023 € 4 023 €
Spolu 4 023 € 4 023 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce 4 023 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región