Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.09.2019
Dátum ukončenia záväzku 12.09.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Účasť na stretnutí v Ľubľane, Slovinsku, umožnila MF SR lepšie koordinovať svoje plánované aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností z reforiem v oblasti verejných financií, získať vedomosti o potrebách krajín juhovýchodnej Európy ako aj prehlbovať vedomosti o činnosti CEF a CEF partnerov. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 747 € 747 €
Spolu 747 € 747 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 747 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región