Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Finančné riaditeľstvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.07.2015
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Školenie ukrajinských colníkov v oblasti zákazov a obmedzení, tovarov dvojitého použitia a ukážky kontrolnej a špeciálnej techniky.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 5 950 € 5 950 €
Spolu 5 950 € 5 950 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny 5 950 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región