Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Finančné riaditeľstvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.11.2015
Dátum ukončenia záväzku 19.11.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Konzultácie k zavedeniu asignačnej dane.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 250 € 250 €
Spolu 250 € 250 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska 250 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región