Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Maldivy
Impl. subjekt TIWB
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Maldives, MV
  Zemepisná dĺžka 73.0
  Zemepisná šírka 3.2
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Náklady spojené s expertnou činnosťou odborníčky FR SR na programe "Tax Inspectors Without Borders (TIWB)" pre Maldivy, ktorého cieľom je poskytnutie technickej a expertnej pomoci v oblasti praktického výkonu daňových kontrol zameraných na problematiku transferového oceňovania, nízkej kapitalizácie, aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a daňových kontrol s aspektami medzinárodnej výmeny daňových informácií.

V roku 2020 sa uskutočnilo celkom 8 online stretnutí. Ich hlavným cieľom bola technická a praktická podpora v rámci daňových kontrol, pokrývajúca dohľad nad procesom hodnotenia námietok, a školiace aktivity zamerané na konkrétne témy transferového oceňovania.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 750 € 750 €
Spolu 750 € 750 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020 750 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región