Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt IFC
Kód impl. subjekt Medzinárodná finančná korporácia
Popis projektu Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.02.2021
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2025
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR k všeobecnému a selektívnemu navýšeniu kapitálu Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 12 250 083 € 2 931 154 €
2022 0 € 3 056 969 €
Spolu 12 250 083 € 5 988 123 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC 5 988 123 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región