Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Kód impl. subjekt Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.04.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2021
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok Ministerstva financií Slovenskej republiky na financovanie aktivít stanovených vo fáze V programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability Program, Program verejných výdavkov a finančnej zodpovednosti). Cieľom zvereneckého fondu programu PEFA je zlepšiť riadenie verejných financií (ďalej len „PFM“) v rámci rozvojových krajín a na celom svete prostredníctvom a) hodnotení PEFA, ktoré sú uprednostňovaným diagnostickým nástrojom PFM v rámci celého systému verejných financií; b) prispenia k  budovaniu kapacít vlád v plánovaní a monitorovaní reforiem PFM; a (c) ovplyvňovania medzinárodného politického dialógu o PFM.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 390 176 € 451 304 €
2020 0 € 446 150 €
Spolu 1 390 176 € 897 454 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V 897 454 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región