Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.10.2016
Dátum ukončenia záväzku 12.10.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Admnistratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania - účasť na zasadaní Výboru expertov OSN pre medzinárodné zdaňovanie (nové návrhy modelovej zmluvy OSN a úpravy jej komentára).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 1 011 € 1 011 €
Spolu 1 011 € 1 011 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania 1 011 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región