Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Council of Europe Development Bank
Kód impl. subjekt Rozvojová banka Rady Európy
Geo lokácia Belgrade, RS
  Zemepisná dĺžka 20.46513
  Zemepisná šírka 44.80401
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Technická asistencia: obnova bývania pre rodiny, ktoré prišli o bývanie v dôsledku zemetrasenia v meste Kraljevo.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 99 700 € 29 910 €
2019 0 € 47 119 €
2020 0 € 22 671 €
Spolu 99 700 € 99 700 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika bývania a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko 99 700 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región