Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Montenegro, ME
  Zemepisná dĺžka 19.25
  Zemepisná šírka 42.75
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.06.2015
Dátum ukončenia záväzku 10.06.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Konzultácie k asignácii určitého percenta dane z príjmu ako dôležitej formy financovania tretieho sektora.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 100 € 100 €
Spolu 100 € 100 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH 100 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región