Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Serbia, RS
  Zemepisná dĺžka 20.45998
  Zemepisná šírka 44.81892
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.06.2016
Dátum ukončenia záväzku 08.06.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Zdieľanie skúseností SR v oblasti verejných financií - s tvorbou rozpočtu verejnej správy a využívaním Rozpočtového informačného systému. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 100 € 100 €
Spolu 100 € 100 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky 100 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región