Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Serbia, RS
  Zemepisná dĺžka 20.45998
  Zemepisná šírka 44.81892
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.03.2017
Dátum ukončenia záväzku 03.03.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Študijná návšteva srbského ministerstva financií v SR sa uskutočnila s cieľom oboznámiť sa s potrebami Srbska v oblasti riadenia verených financií. Zároveň slúžila na predstavenie portfólia MF SR a rámcovú identifikáciu možných oblasti pre ďalšiu spoluprácu partnerských inštitúcií. Diskutované boli najmä témy prístupového procesu k EÚ, riadenia štrukturálnych fondov EÚ, a viacerých oblastí súvisiacich s prípravou rozpočtu verejnej správy.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 1 500 € 1 500 €
Spolu 1 500 € 1 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky 1 500 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región