Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Mzdové náklady zamestnancov Ministerstva financií SR, ktorí sa zaoberajú agendou rozvojovej spolupráce.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 60 000 € 60 000 €
Spolu 60 000 € 60 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2020 60 000 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región