Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt Medzinárodná investičná banka (MIB)
Kód impl. subjekt Medzinárodná investičná banka (IIB)
Popis projektu Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2022
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR k navýšeniu kapitálu Medzinárodnej investičnej banky 2020 - 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 3 428 090 € 856 950 €
2021 0 € 1 285 570 €
Spolu 3 428 090 € 2 142 520 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 2 142 520 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región