Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Serbia, RS
  Zemepisná dĺžka 20.45998
  Zemepisná šírka 44.81892
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.01.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike, na základe medzištátnej zmluvy, v súlade s pravidlami Parížskeho klubu veriteľov. Dlh vznikol ešte začiatkom 90-tych rokov minulého storočia ako zostatok na clearingovom účte medzi SFRJ a ČSFR.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 12 421 566 € 12 421 566 €
Spolu 12 421 566 € 12 421 566 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Odpustenie dlhu 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) 12 421 566 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región