Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu
Popis projektu Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok MH SR do IRENA - Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022.

Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) je medzivládna organizácia, ktorá podporuje krajiny v ich prechode na trvalo udržateľnú energetickú budúcnosť a slúži ako hlavná platforma pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti obnoviteľnej energetiky. IRENA podporuje rozsiahle zavádzanie OZE a udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľnej energie pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja, prístupu k energii, energetickej bezpečnosti a nízkouhlíkového hospodárstva. Agentúra má v súčasnosti 168 členov a ďalších 16 štátov sa nachádza v prístupovom procese. Poslednou krajinou, ktorá sa stala členom IRENA bola Papua New Guinea v januári 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 22 066 € 22 066 €
Spolu 22 066 € 22 066 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) 22 066 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región