Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohroznými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v roku 2019. CITES je medzivládny dohovor, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mezdinárodný obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín neohrozil ich prežitie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 8 396 € 8 396 €
Spolu 8 396 € 8 396 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2019 8 396 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región