Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Príspevok SR do EU Trust Fund MADAD 2016

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 03.02.2016
Dátum ukončenia záväzku 21.03.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky do zvereneckého fondu EU Trust Fund in Response to the Syrian Crisis- MADAD v roku 2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 3 000 000 € 3 000 000 €
Spolu 3 000 000 € 3 000 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do EU Trust Fund MADAD 2016 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do EU Trust Fund MADAD 2016 3 000 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región