Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

UNOCHA príspevok do rozpočtu zameraný na Jemen a Sýriu

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UNOCHA
Kód impl. subjekt Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí
Popis projektu UNOCHA príspevok do rozpočtu zameraný na Jemen a Sýriu
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do rozpočtu UN OCHA zameraný na Jemen a Sýriu. OCHA je súčasťou Sekretariátu Organizácie spojených národov, ktorá je zodpovedná za združovanie humanitárnych aktérov s cieľom zabezpečiť koherentnú reakciu na núdzové situácie. OCHA taktiež zabezpečuje existenciu rámca, v rámci ktorého môže každý účastník prispieť k celkovému úsiliu reagovať na núdzové situácie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 34 000 € 34 000 €
Spolu 34 000 € 34 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu UNOCHA príspevok do rozpočtu zameraný na Jemen a Sýriu voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
UNOCHA príspevok do rozpočtu zameraný na Jemen a Sýriu 34 000 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región