Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite

Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Afganistan
Impl. subjekt Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.10.2011
Dátum ukončenia záväzku 26.03.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Vzdelanie je kľúčovým predpokladom rekonštrukcie a stability Afganistanu, štartujúci tento proces vo všetkých ostatných sektoroch. Počas rokov konfliktov vysoké školstvo Afganistanu bolo úplne zničené, kvalita technického vzdelávania bola a stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov a vyškolených pracovníkov.

Cieľom tohto projektu je prispieť k zlepšeniu kvality technického vzdelávania v Afganistane pomocou budovania laboratória a vyškolenia odborníkov na Kábulskej polytechnickej univerzite. Projekt je zameraný najmä na rozvoj technických vzdelávacích prostriedkov a kapacity ľudských zdrojov na uvedenej univerzite. Ciele projektu sú v úplnom súlade s rozvojovou stratégiou afganskej vlády, stratégiou medzinárodného spoločenstva, pomáhajúce pri rekonštrukcii Afganistanu a stredno-dobou stratégiou oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska. Projekt zapadá do prioritného sektora ODA: Sociálny rozvoj, odborné vzdelávanie (špecializované vzdelávanie vysokoškolsky vzdelaných odborníkov - profesorov, inžinierov)

S realizáciou tohto projektu na Kábulskej polytechnickej univerzite vzniknú dve laboratória, nesúce meno Slovenskej republiky. Jedná sa o veľmi potrebné laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva. Dizajn uvedených laboratórií bol už realizovaný odborníkmi zo Slovenska v rámci už realizovaného projektu SlovakAid. Súčasťou projektu bude aj inštalácia zariadení, tréning učiteľov KPU, uvedenia laboratória do prevádzky a spoločné vedenie laboratória v rámci určitej doby.  Realizácia tohto projektu významne prispeje k zlepšeniu vedomostí a schopností učiteľov, študentov a absolventov KPU a prinesie rad sociálnych, ekonomických a ekologických výhod pre rôzne časti spoločnosti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 0 € 139 212 €
2014 0 € 35 648 €
Spolu 0 € 174 860 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite 174 860 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región