Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Oddelenie pre rozvoj učiteľov

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Mongolsko
Impl. subjekt Secondary school of Airag soum
Kód impl. subjekt INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.10.2014
Dátum ukončenia záväzku 24.04.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné vzdelávacie podmienky a prístup na internet pre učiteľov na strednej škole v Airag soum.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 990 € 3 493 €
2015 0 € 1 493 €
Spolu 4 990 € 4 986 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Školenia učiteľov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Oddelenie pre rozvoj učiteľov voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Oddelenie pre rozvoj učiteľov 4 986 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región