Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Človek v ohrození, n.o.
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Chişinău, MD
  Zemepisná dĺžka 28.8575
  Zemepisná šírka 47.00556
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.12.2016
Dátum ukončenia záväzku 14.07.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 3 190 € 0 €
2017 0 € 2 552 €
Spolu 3 190 € 2 552 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku 2 552 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región