Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

A Water Kiosk at school

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt International Transformation Foundation (ITF)
Kód impl. subjekt Prijímajúca vláda
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 14.02.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom navrhovaného mikrograntu je zlepšiť prístup k pitnej vode 477 žiakom z Agawo Primary School a miestnej komunite (2500 ľudí) v provincii Homa Bay. Predkladateľ to plánuje zabezpečiť zriadením kiosku na pitnú vodu, ktorého prevádzka zároveň doplní tradičnú skladbu vyučovacích predmetov školy o koncept praktického rozvíjania podnikateľských/ekonomických schopností a finančnej gramotnosti jej žiakov. Počas príslušných predmetov pod vedením učiteľov sa žiaci aktívne budú podieľať na zabezpečení chodu kiosku (napr. vyhotovenie pravidelných záznamov o spotrebe a predaji vody, jednoduché účtovníctvo, atď.). Projekt sa realizoval už na 9 kenských školách v troch provinciách, a získal niekoľko ocenení. Z technickej stránky sa projekt realizuje v spolupráci s NGO Join the pipe so sídlom v Amsterdame.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 6 381 € 4 466 €
2018 0 € 1 408 €
Spolu 6 381 € 5 874 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zásobovanie vodou, kanalizácia a úprava vody - veľké systémy 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu A Water Kiosk at school voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
A Water Kiosk at school 5 874 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región