Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Impl. subjekt OECD
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do osobitných fondov na aktivity technickej spolupráce)
Popis projektu Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.03.2017
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD (2. splátka podľa rozhodnutia 28/2016)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 10 400 € 10 400 €
Spolu 10 400 € 10 400 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD 10 400 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región