Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou”

“Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou”

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bielorusko
Impl. subjekt Asseco Central Europe, a.s.
Kód impl. subjekt Inštitúcia súkromného sektora
Geo lokácia Minsk, BY
  Zemepisná dĺžka 27.56667
  Zemepisná šírka 53.9
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.11.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je poskytnúť inštitúcii verejnej správy v Bielorusku, konkrétne pre Výbor štátnej kontroly Bieloruskej republiky, skúsenosti v oblasti digitalizácie verejnej správy. Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít: 1. Poskytnutie školiaceho modulu, ktorý bude vyhotovený na základe potrieb partnera, vrátane lokalizácie a 2. Poskytnutie školenia cieľovej skupine, vrátane certifikácie. Účelom projektu je preniesť skúsenosti spoločnosti Asseco Central Europe do Bieloruska a to konkrétne skúsenosti s nasadzovaním digitalizácie do administratívnych procesov verejnej správy z inštitúcií s podobným zameraním v Slovenskej republike. Očakávaným prínosom budú získané kompetencie cieľovej skupiny, implementovaný systém pre zefektívnenie administratívnych kontrolných procesov inštitúcie, ktorý bude neskôr nápomocný vo vzdelávaní zamestnancov Výboru pri ich zaškoľovaní a očakávanom nasadení digitalizovaných procesov v inštitúcii do budúcnosti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 100 000 € 0 €
Spolu 100 000 € 0 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
“Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” 0 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región