Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT

Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt ITAS Edu
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v poskytujúcej krajine
Geo lokácia Chişinău, MD
  Zemepisná dĺžka 28.8575
  Zemepisná šírka 47.00556
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.08.2019
Dátum ukončenia záväzku 25.02.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

V súlade s výzvou je hlavným výstupom projektu štúdia uskutočniteľnosti, v rámci ktorej bude preverená možnosť vytvorenia schémy mobility pre moldavských študentov IT odborov. Projekt stavia na skúsenostiach z pilotných činnosti IT Asociácie Slovenska a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a VŠEMVS v Bratislave otvorili spoločný študijný program pre ukrajinských študentov IT odborov. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských firiem, ktoré študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentoringom a po ukončení štúdia im ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do podpory študenta. Celková inovatívnosť takto nastavenej schémy mobility spočíva v tom, že na prenos skúseností sa nepoužívajú krátkodobé školenia, ale komplexný systém založený na krátkodobej študijnej a pracovnej mobilite a následnom návrate do krajiny pôvodu vychádzajúc z princípov cirkulárnej migrácie, ktorú medzinárodné inštitúcie vo všeobecnosti považujú za účinný prostriedok na podporu rozvoja. V prípade, že výsledky rokovaní v Moldavsku a závery štúdie uskutočniteľnosti podporia rozšírenie schémy do Moldavska, ITAS začne práce na vytvorení obdobnej schémy mobility založenej na spoločných študijných programoch moldavských a slovenských vysokých škôl a na následnom zamestnaní ich absolventov v slovenských firmách. Participujúci moldavskí študenti by tak okrem kvalitného štúdia získali aj skúsenosti v etablovaných slovenských podnikoch, pričom takto posilnené tvrdé aj mäkké zručnosti by zvýšili ich hodnotu pre trh práce a ich potenciál pre rozvoj IT sektora v Moldavsku.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 10 000 € 0 €
2020 0 € 9 997 €
Spolu 10 000 € 9 997 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika vzdelávania a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT 9 997 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región