Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Aktívný občan v Prezeti

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt For Better Future
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.03.2019
Dátum ukončenia záväzku 15.12.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Stimulovať občianske aktivity a prispieť k reišeniu najnaliehavejších problémov s ktorými sa jeho obyvatelia denne stretávajú.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 9 961 € 6 973 €
Spolu 9 961 € 6 973 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika vzdelávania a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Aktívný občan v Prezeti voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Aktívný občan v Prezeti 6 973 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región