Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Think tank Democracy House
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 06.09.2019
Dátum ukončenia záväzku 06.03.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Identifikovať potreby UA obyvateľov žijúcich na línii kontaktu v regióne Donbasu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 9 200 € 6 440 €
2020 0 € 2 752 €
Spolu 9 200 € 9 192 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE 9 192 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región