Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Găgăuzia, MD
  Zemepisná dĺžka 28.66667
  Zemepisná šírka 46.16667
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.07.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády. Projekt sa zameriava na budovanie kapacít zodpovedného občianstva mladých lídrov prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu Southern Youth Leadership Program SYLP v komunitách autonómneho regiónu Gagauzsko, ale aj priľahlých okresoch Taraclia, Besarabeasca a Cahul. V rámci projektu vytvoríme konzultačný mechanizmus medzi (mladými) aktívnymi ľuďmi v daných regiónoch a predstaviteľmi lokálnych autorít, ktorý sa bude zameriavať na lepšie a efektívnejšie riešenie problémov na miestnej úrovni. Ďalej im poskytneme možnosť zapojiť sa do platformy Youth Policy Platform YPP, ktorú sme založili v predchádzajúcom období a ktorá veľmi dobre funguje na úrovni regiónu Gagauzska. O svojich skúsenostiach sa budú môcť podeliť s ďalšími mladými aktívnymi ľuďmi z iných časti Moldavska prostredníctvom 3. ročníka podujatia Forum of Young Leaders of Moldova FYLM. V každej z týchto aktivít budeme zdieľať aj slovenské know-how prostredníctvom skúseností slovenských expertov, ktorí budú lektorovať v rámci programu SYLP a FYLM. V neposlednom rade plánujeme vytvoriť interaktívnu aplikáciu pre Android a iOS, ktorá bude slúžiť ako informačné centrum, hub, zamerané na miestne iniciatívy, aktivity a podujatia, zdieľanie skúseností, žiadosti o projektové partnerstvo a podobne. Týmto spôsobom lepšie prepojíme informačný tok medzi juhom a ďalšími regiónmi Moldavska v oblasti aktivít občianskej spoločnosti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 99 840 € 49 920 €
2021 0 € 39 936 €
2022 0 € 1 889 €
Spolu 99 840 € 91 745 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 91 745 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región