Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson

Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Intech Slovakia, s.r.o.
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v poskytujúcej krajine
Geo lokácia Khersons’ka Oblast’, UA
  Zemepisná dĺžka 34.0
  Zemepisná šírka 46.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 15.07.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vybudovania logistického centra pre zabezpečenie biomasy pre energetické účely, predovšetkým pre zabezpečenie vykurovania mesta Cherson prostredníctvom centrálneho systému zásobovania teplom založenom na využití lokálnych zdrojov biomasy. Za týmto účelom je potrebné podrobne zmapovať potenciál regiónu, uskutočniť stretnutia s producentmi biomasy a pripraviť koncepciu zabezpečenia zberu, logistiky a skladovania biomasy pre energetické účely.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 10 000 € 0 €
2021 0 € 10 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Elektrárne na biopalivá 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región